Veri Tabanı/BDE

'Diğer Programlama Dilleri' forumunda acemihacker tarafından 3 Temmuz 2018 tarihinde açılan konu

 1. acemihacker

  acemihacker Ötüken Yolcusu Bronz Üye

  Mesaj:
  205
  Beğeniler:
  74
  Cinsiyet:
  Erkek
  Bu başlık altında, Delphi programlarında veri tabanı ve veri erişiminde kullanılan bileşenler ile ilgili püf noktaları ve gerekli kod örnekleri yer almaktadır.
  Ttable/TQuery üzerinde arttırarak arama
  Tedit kullanarak, Ttable üzerinde arttırmalı arama yapmak için, Tedid bileşeninin OnChange olay yordamına, aşğıdaki kod yazılır.

  Kod:
  procedure TForm1.Edit1Change(Sender: TObject);
  begin
  With Edit1 do
  if Text <> '' then
  Table1.FindNearest();
  end;
  Bu türlü bir arama Tquerry üzerinde yapılacaksa,
  procedure TForm1.Edit1Change(Sender: TObject);
  begin
  With Edit1 do
  if Text <> '' then begin
  Query1.Filter := 'code = '''+Edit1.Text+'''';
  Query1.FindFirst;
  end;
  end;
  
  veya
  
  procedure TForm1.Edit1Change(Sender: TObject);
  begin
  With Edit1 do
  if Text <> '' then
  Query1.Locate('code',Edit1.Text,);
  end;
  

  Paradox-Tablo yaratılması
  Kod içerisinden bir Paradox tablosu şu şekilde yaratılır.

  Paradox-Tablo yaratılması
  Kod içerisinden bir Paradox tablosu şu şekilde yaratılır.


  Kod:
  with TTable.create(self) do begin
     DatabaseName := 'C: emp';
     TableName := 'FOO';
     TableType := ttParadox;
     with FieldDefs do Begin
    Add('Age', ftInteger, 0, True);
    Add('Name', ftString, 25, False);
    Add('Weight', ftFloat, 0, False);
     End;
     IndexDefs.Add('MainIndex','IntField', );
     CreateTable;
  End;
  DBMemo içeriğinin başka bir DBMemo bileşenine aktarılması

  DBMemo6.Lines:=DBMemo5.Lines.Assign;
  TDBNavigator bileşenin, kod içerisinden kontrol edilmesi


  Kod:
  procedure TForm1.DBNavigator1Click(Sender: TObject; Button: TNavigateBtn);
  var
   BtnName: string;
  begin
   case Button of
    nbFirst : BtnName := 'nbFirst';
    nbPrior : BtnName := 'nbPrior';
    nbNext  : BtnName := 'nbNext';
    nbLast  : BtnName := 'nbLast';
    nbInsert : BtnName := 'nbInsert';
    nbDelete : BtnName := 'nbDelete';
    nbEdit  : BtnName := 'nbEdit';
    nbPost  : BtnName := 'nbPost';
    nbCancel : BtnName := 'nbCancel';
    nb*******: BtnName := 'nb*******';
   end;
   MessageDlg(BtnName + ' button clicked.', mtInformation, , 0);
  end;
  DBMemo içerisinde bir metnin aranması

  Kod:
  procedure Tform1.FindDialog1Find(Sender: TObject);
  var Buff, P, FT : PChar;
    BuffLen   : Word;
  begin
    With Sender as TFindDialog do
    begin
     GetMem(FT, Length(FindText) + 1);
     StrPCopy(FT, FindText);
     BuffLen:= DBMemo1.GetTextLen + 1;
     GetMem(Buff,BuffLen);
     DBMemo1.GetTextBuf(Buff,BuffLen);
     P:= Buff + DBMemo1.SelStart + DBMemo1.SelLength;
     P:= StrPos(P, FT);
     if P = NIL then MessageBeep(0)
     else
     begin
        DBMemo1.SelStart:= P - Buff;
        DBMemo1.SelLength:= Length(FindText);
     end;
    FreeMem(FT, Length(FindText) + 1);
    FreeMem(Buff,BuffLen);
    DBMemo1.SetFocus;
    end;
  end;
  ALINTIDIR!

   
Yükleniyor...

Bu Sayfayı Paylaş